Certifikatat, miratimet e etiketimeve, produktet dhe standardet | Easy-Cert; Zertifikate, Labelanerkennungen, Produkte
Zgjidh gjuhën:

Certifikatat, miratimet e etiketimeve, produktet dhe standardet

 

Ndërmarrjet e gjetura : 

 

KËRKIMI I THJESHTË paraqet listën e të gjitha ndërmarrjeve

 

KËRKIMI I ZGJERUAR i gjeni të renditura të gjitha kompanitë e organeve të kontrollit dhe certifikimit, ju mund të bëni përzgjedhjen përkatëse.

 

KËRKIMI PREMIUM paraqet listën vetëm të ndërmarrjeve e zyrave vijuese kontrollimi / certifikimi: Firmat që i përkasin Gruppe Austria BioGarantie/agroVet dhe bio.inspecta/ q.inspecta si dhe për QM-SchweizerFleisch.

 

Produktet publikohen pas certifikimit të suksesshëm.


Për gjetje të ndërmarrjeve munden të përdoren çfarëdo shkronja dhe reshte numrash. I mundshëm është edhe kombinimi i disa fushave kërkimi. Zanoret me pika (ä,ö,ü) dhe shkronjat (Y,I,J) duhet të shtypen në mënyrë korrekte.

 

Për hapje të dokumenteve ju nevojitet programiAdobeAcrobatReader, të cilin Ju pa pagesë mund ta instaloni me linkun e poshtëshënuar.

 

Shkarko Adobe Reader